دانلود پایان نامه با موضوع مسئوليت قراردادي پزشک در برابر بيمار

دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : دکتری

تعداد صفحه : 340

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 500 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

مقدمه :

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد.

پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از …

فهرست مطالب :

چکیده 

مقدمه  

فصل اول: کلیات        

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی

گفتار سوم : نظریه منتخب

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی       

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی

گفتار اول: تراضی

گفتار دوم: اهلیت

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک    

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار

گفتار اول: رضایت آگاهانه

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار

گفتار اول: رضایت به درمان

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک  

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)

مبحث دوم: ورود خسارت

گفتار اول: اقسام خسارت

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه

مبحث سوم: رابطه سببیت

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)

نتایج   

پیشنهادها        

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار”