دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق ببين الملل

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 95

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 150 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

مقدمه :

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند. در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی …

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

تعریف مصونیت

دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

منابع قراردادی مصونیت

منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

تئوری مصونیت مطلق

تئوری مصونیت محدود

دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

انصراف از مصونیت

دوای تقابل دولت

اعمال تجاری دولت

اعمال تصدی دولت

اعمال حاکمیت دولت

تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

معیار هدف

معیار ماهیت

معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

تعریف اعمال تجاری دولت

شبه جرمهای ارتکابی دولت

تعریف شبه جرمهای دولت

دامه شبه جرمهای دولت

شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول – اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

انصراف از مصونیت

اموال تجاری

اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

اموال مطلقاً مصون

اموال نظامی

اموال دیپلماتیک

اموال بانک مرکزی

مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل”