دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 280

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 500 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مقدمه :

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند                        بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی …

فهرست مطالب :

مقدمه  

بخش اول : کلیات       

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی        

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی  

معنی لغوی خسارت

معنی اصطلاحی خسارت

انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

خسارت ناشی از نقض قرارداد

خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

خسارت ناشی ازارتکاب جرم

ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی

تعریف خسارت معنوی

تقسیمات خسارت معنوی

پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن      

وجود ضرر

ارتکاب فعل زیانبار نامشروع

رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود

دفاع مشروع

اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار

اجبار

اضطرار

اجرای حق

شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی

خسارت باید قطعی و مسلم باشد

خسارت باید مستقیم باشد

خسارت باید جبران نشده باشد

خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی         

نظریه تقصیر

ایرادها به نظریه‌ی تقصیر

نظریه خطر

ایرادها به نظریه خطر

نظریه تضمین حق

نظریه مختلط

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه

ایران و فرانسه

فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های

حقوقی فرانسه

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام     

مستندات و مدارک قاعده لاضرر

انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی

انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی

شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی

قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی

انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی

قاعده اتلاف و تسبیب

وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب

قاعده غرور

بنای عقلا و جبران خسارت معنوی

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی          

معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق

پیشینه‌ی تاریخی دیه

ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی

مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی      

معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه

مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی

تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی

تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و

خسارت ناشی از سب

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی   

معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه

مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی

معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه

ماهیت حد قذف و احکام قذف

امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی

۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی          

نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی

نظریه مالی

نظریه امکان جبران خسارت مالی

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه         

اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی

اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن

فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی  

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه  

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری

خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری

مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی

موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات         

توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات

توهین به مقدسات در مطبوعات

توهین به مقامات رسمی در مطبوعات

خسارت معنوی در رسانه‌ها

سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی   

تجاوز به حق معنوی پدید آورنده

تجاوز به حق مخترع

سوء‌استفاده از اسم تجارتی

سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی

رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه

خسارت تأخیر تأدیه

بازداشت قانونی

لطمه به عواطف و احساسات

غصب نام خانوادگی

سلب آزادی

به هم زدن وصلت

مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور    

ایراد خسارت معنوی به سندیکاها

ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی

مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی

جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست

الف ) تقصیر سرپرست

ب) عدم تقصیر سرپرست

فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن         

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی

نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی

انواع جبران خسارت معنوی

اعاده وضعیت سابق یا روش عینی

پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل

جبران خسارت به روش نمادین و اسمی

پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی   

نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد

روش تعیین مبلغ جبران خسارت

ملاک زمان ارزیابی

ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب

ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی

روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی   

افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی

مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده

مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی

نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه

نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت

نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه

دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث

مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او

قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی   

اسباب معافیت

قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده

تقصیر زیان دیده

رضایت زیان دیده

نتیجه‌گیری و پیشنهاد    

نتیجه‌گیری       

پیشنهادات       

فهرست منابع   

کتب فارسی

پایان نامه‌های فارسی

قوانین

نشریات فارسی

کتب عربی

منابع لاتین      

کتب فرانسه     

چکیده انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی”