دانلود پایان نامه با موضوع نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي

دانلود پایان نامه با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 145

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 400 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

مقدمه :

نگاهی به تاریخ بشر گویای این نکته است که جنگ و خونریزی همواره قرین و همزاد انسانها در طول تاریخ بشریت بوده است. زندگی مشترک و توام با صلح، امنیت و عدالت، هدف نهایی اجتماعات انسانی بوده و از جمله حقوق اساسی بشریت محسوب می‌گردد که مستلزم وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت نظم بخشیده و آن را محقق می سازد. قرن بیستم یا قرنی که به تازگی آن را پشت سر نهادیم، شاهد بروز دو جنگ جهانی خونین در نیمه اول خود بوده است.

وجود تمامی تلاش های صورت گرفته از زمان تشکیل و گردهمایی مجامع گوناگون از جمله سانفرانسیسکو، تشکیل و تصویب دادگاههای نورنبرگ و توکیو برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگ جهانی دوم تا کنون جامعه جهانی شاهد جنایات فراوانی بوده است که مصداق بارز آن، وقوع جنایات بین‌المللی در دو دهه آخر این قرن در روآندا و یوگوسلاوی سابق می‌باشد. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را می‌توان محصول سالها تلاش و کوشش کمیسیون حقوق بین‌الملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نتیجه تغییر ساختار نظام بین‌الملل و وقوع حوادث و فجایع وهشتناک انسانی، کشتارهای دسته جمعی، نسل کشی‌ها، تجاوزات به حقوق انسانی و سایر وقایع هولناکی که در قرن بیستم و خصوصا در دو دهه اخیر در برخی از نقاط جهان (کامبوج، رواندا، یوگوسلاوی سابق) اتفاق افتاد، دانست که این حوادث تأسف بار امواجی از غم و اندوه همراه با خشم و نفرت در میان جهانیان ایجاد کرده و افکار عمومی انسانها را به سوی ایجاد یک نظام کیفری بین المللی مستقل و به دور از ملاحظات سیاسی که بیطرف، عادلانه و موثر و کارآمد نیز باشد، هدایت و معطوف خود نمود. لذا در این راستا با ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص رسیدگی به جنایتکاران یوگوسلاوی سابق و همچنین متعاقب آن تاسیس دیوان کیفری بین المللی مربوط به رواندا، و تجزیه و تحلیل تجارب حاصل از آنها و نتیجتا امکان برقراری و تاسیس دیوان کیفری دائمی‌بین المللی را به شدت تقویت نموده و نهایتا با تهیه پیش نویس نهایی اساسنامه، پس از تشکیل کمیته‌های مقدماتی، آن را به کنفرانس دیپلماتیک رم ارائه و مورد تصویب قرار داده‌اند که مشروح ساختار و تشکیلات آن در فصل اول این پایان نامه خواهد آمد.

با نگاهی اجمالی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که در خصوص وجود نهادی با عنوان دادسرا با ریاست دادستان در معیت دیوان کیفری بین‌المللی در جهت بررسی و تحقیق نسبت به ارجاع «یک وضعیت» که از جانب یک کشور عضو اساسنامه دیوان و یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شده و یا …

فهرست مطالب :

چکیده 

مقدمه  

سوالات تحقیق

علت انتخاب موضوع

سابقه موضوع

روش تحقیق و مشکلات آن

ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول: قضات

گفتار دوم: ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم: شعب دیوان

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

فصل دوم : دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها        

مبحث اول: دادسرای دیوان

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول: جنایات تجاوز

گفتار دوم: نسل کشی

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم: جنایت های جنگی

فصل سوم : نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله       

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

مبحث دوم: دادستان و محدوده قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر به فرد تحقیق

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

فصل چهارم : وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای         

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری      

منابع و ماَخذ   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی”