دانلود پایان نامه با موضوع نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 200

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 770 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

مقدمه :

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ که‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.

یکی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ که‌ همه‌ امکانات‌ رشد، خاص‌ یک‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ کند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌کند.

امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ که‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.

توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأکید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ که‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا …

فهرست مطالب :

مقدمه‌  

فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌

بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌  

مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌

بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌

حق‌ – ادعا (مطالبه‌)

حق‌ – آزادی‌/اختیار

حق‌ – قدرت‌

حق‌ – مصونیت‌

بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد)

تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌

ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌

مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌

بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر

اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر

میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌

سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر

بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌

قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌

سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌

بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌      

مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌

بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌

بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌

بند سوم‌: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌

مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌

بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌

ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌

کارکرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌

بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌

بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌

دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌

بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌

ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌

رویکرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌

بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌

تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌

بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌

مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌ آموزش‌

دولت‌ در مفهوم‌ حاکمیت‌

دولت‌ در مقام‌ تصدی‌

فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌

بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌    

مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌

بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌

اهداف‌ خصوصی‌سازی‌:

مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌

پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌

بند دوم‌: شکل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌

بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌

خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌

خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌

مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌

بند اول‌: چه‌ کسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟

بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌

بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌

وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ کمیت‌

راه‌های‌ تدارک‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌

بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌

مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌

بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌

 

مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان

بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌

آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ کفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟

آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با کمک‌های مردمی‌

تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌

بند دوم‌: ماده‌ ۸۸ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌

ماده‌ ۸۸ و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌

بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ ۸۸ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌

بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌)

قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌

آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌

بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)

آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد

مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌

مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌

بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌

مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌

نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌

بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌   دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌)

دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور

موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌

بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌

نتیجه‌گیری       

فهرست‌ منابع‌

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان”