دانلود پایان نامه با موضوع نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

دانلود پایان نامه با موضوع نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 210

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 2.6 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه :

روستا و روستا نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بسیار برخوردار است. عدم توجه به این فضاهای روستایی، بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی؛ از نظر طبیعی و نیروی انسانی پرتوان این نواحی می‌باشد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲:۲۰).

در تاریخ گذشته سرزمین ما، روستا به عنوان سکونتگاه اولیه بشر اینگونه تعریف گشته است:« پهنه‌ای جغرافیایی که معیشت اکثر سکنه آن از طریق داد و ستد متقابل انسان با عوامل تجدید پذیر طبیعی حاصل می‌شود». (حسینی ابری، ۱۳۸۳:۲).

سابقه و قدمت روستا نشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی‌و باستان شناسی بعمل آمده، عمر روستانشینی را به پنج هزار سال قبل از میلاد برآورد می‌نماید (هومن، ۱۳۷۳: ۵۶).

بررسی علمی‌روستا اگرچه به عنوان زمینه تحقیقاتی از دیرباز مورد توجه بوده است، تنها در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است (سعیدی، ۱۳۸۴:۱)

بدون شک روستاهایی که عمده فعالیت‌هایشان بر امر کشاورزی متکی است، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشور دارا می‌باشند (قره نژاد، ۱۳۶۹: ۵۴) برخی روستاها دارای کارگرد عمدتاً صنعتی، برخی کشاورزی و در مواردی سکونتگاهی و یا اداری می‌باشند. نیازهای هر یک از این روستاها متفاوت و شیوه اداره امور آنها نیز مختلف است. با این همه تولید محصولات کشاورزی اساسی ترین وجه از کارکردهای اقتصادی هر روستا و یا منطقه روستایی را …

فهرست مطالب :

چکیده 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه  

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

فرضیات تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

روش تخقیق

مشکلات

منابع   

فصل دوم : مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه  

تعاریف و مفاهیم روستا

مفاهیم و تعاریف توسعه

تفاوت رشد و توسعه

توسعه روستایی

اهداف توسعه روستایی

برنامه ریزی توسعه روستایی

کشاورزی و ضرورت توسعه آن

نظریه‌های توسعه روستایی

نظریه صنعتی کردن روستاها

ناحیه اگروپلیتین

نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)

موانع توسعه روستایی

منابع   

فصل سوم : جغرافیای طبیعی

مقدمه  

موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان

موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان

توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

زمین شناسی

ژئومورفولوژی دهستان

آب و هوای دهستان اترک

درجه حرارت (دما)

میانگین حداقل و حداکثر دما

بارندگی

توزیع فصلی بارش

نم نسبی

تبخیر و تعرق

یخبندان

طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه

روش دومارتن

روش آمبرژه

آمبروترمیک

هایتروگراف

منابع آب

منابع آب‌های سطحی

منابع آب‌های زیرزمینی

خاک‌شناسی دهستان

پوشش گیاهی

منابع   

فصل چهارم : ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه  

تعداد و توزیع جمعیت

تراکم جمعیت

تراکم نسبی

تراکم بیولوژیک

ترکیب جمعیت

ترکیب جنسی جمعیت

ترکیب سنی جمعیت

سواد

فعالیت و اشتغال جمعیت

حرکات جمعیت

ولادت

مرگ و میر

مهاجرت

بررسی تحولات جمعیتی

نرخ رشد طبیعی

برآورد و آینده نگری جمعیت

منابع   

فصل پنجم : ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه  

کشاورزی

انواع مالکیت اراضی کشاورزی

مالکیت خصوصی

مالکیت دولتی

مالکیت وقفی

منابع تأمین آب کشاورزی

آب‌های سطحی

چشمه‌ها

چاه‌ها

روش‌های آبیاری

آبیاری کرتی

آبیاری نشتی

زراعت

گندم

جو

برنج

گیاهان صنعتی

پنبه

چغندر قند

هندوانه

درآمد حاصل از زراعت

باغداری

دامداری و دامپروری در دهستان اترک

صنعت

خدمات

منابع   

فصل ششم : امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه  

امکانات آموزشی

امکانات بهداشتی و درمانی

خدمات زیربنایی

آب‌رسانی

برق‌رسانی

راه‌های ارتباطی

منابع   

فصل هفتم : سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه  

تاریخچه سد شیرین دره

موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره

سطح حوزه آبریز سد

مساحت منطقه

اهداف سد

مشخصات سد و سرریز

مشخصات مخزن

مشخصات سیستم انحراف

احجام عمده عملیات اجرایی سد

مشخصات آبگیرها

هزینه اجرایی سد

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه

تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد

تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه

منابع   

فصل هشتم : یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه

آزمون فرضیه‌ها

فرضیه اول

فرضیه دوم

ارائه راهبردها

منابع و مأخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک”