دانلود پایان نامه با موضوع Rational Unified Process

دانلود پایان نامه با موضوع Rational Unified Process

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 50

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 210 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع Rational Unified Process

مقدمه :

مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .

مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .

۲-۱ ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته

در رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در حالت کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر شکسته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل خرد شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل  به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود.

مشکل اساسی در این رهیافت این است که اگر مسائل پیچیده باشد، سیستم در نگهداری اطلاعات با مشکل مواجه می شود. اگر در این سیستم ها نیاز باشد که تغییری صورت گیرد، این تغییر در مکان های زیادی باید اعمال گردد. در …

فهرست مطالب :

فصل اول : مهندسی نرم افزار و روشهای آن                                    

مهندسی نرم افزارچیست ؟

ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته

شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا

معرفی Unified Modeling Language

تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process

فصل دوم  : مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process                 

RUP چیست ؟

اصول ضروری RationalUnified Process

RUP وچرخه تکرار

فازها، اهداف ونکات اصلی

فازشروع ( Inception )

فازشناخت ( Elaboration )

فازساخت (Constructin)

فازانتقال ( Transition )

نکات اصلی

چهارعنصراصلی مدل سازی

نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری

نقش ها(Roles )

فعالیت ها(Activites)

محصولات (Artifacts )

جریان های کاری (Workflows )

عناصردیگرموجود در RUP

ساختارایستای RUP

اصول RUP (جریان کاری )

تعریف کلی RUP

چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد

مواردضروری دریک پروژه RUP

توسعه دید ونگرش

مدیریت برای اهداف

شناسایی وامکان سنجی ریسک ها

عوامل مورد پیگیری

امتحان کردن حالت تجاری

طراحی معماری قطعات سیستم

مراحل ساخت وآزمایش محصول

تصحیح وبازبینی نتیجه ها

مدیریت وکنترل تغییرات

مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر

چرخه اصلی  Rational Unified Process

تصورغلط

نکته مهم

جریان های کاری غیرثابت

فصل سوم : فازهای RUP                                              

مقدمه

فاز  Inception

فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception

حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات  Inception

ارزیابی معیارها وضوابط

خروجی های الزامی فاز  Inception

طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )

خروجی های اختیاری فاز  Inception

فاز  Elaboration

فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration

ساختارچرخه حیات فاز Elaboration

ارزیابی معیارها

محصولات وخروجی های الزامی این فاز

خروجی های اختیاری این فاز

فازساخت   Construction

ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin

فعالیت های ضروری درفاز Constructin

نکات مهم درفاز Constructin

معیارارزیابی

خروجی های الزامی فاز Constructin

خروجی های اختیاری فاز Constructin

فاز انتقال Transition

فعالیت های ضروری فاز Transition

ارزیابی معیارها

خروجی های فاز Transition

منابع و مأخذ   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع Rational Unified Process”